Norske Svømmehaller

May 20, 2019, 10:00
AHO, Oslo

Norske Svømmehaller_IMAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Norske Svømmehaller” er et seminar som forener idrettsfaglig og arkitekturfaglig ekspertise med representanter fra norsk offentlig forvaltning. Formålet er å diskutere norske svømmehaller som arkitektur og kulturminner, sett i lys av rådende strategier for folkehelse, fysisk aktivitet og offentlig ressursbruk. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Even Smith Wergeland (AHO/OCCAS) og sentrale aktører i idrettsforskningsmiljøet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 
 

Originally posted May 13, 2019. Latest revision May 5, 2021.

© OCCAS 2012. All rights reserved.